”Börja med Lagerlöf”

Berättelsen om Nils Holgerssons underbara resa är mer än bara en genomgång av Sveriges geografi. Den är också en utvecklingsroman där en dryg och tämligen elak pojke bland annat får lära sig att hjälpsamhet lönar sig, att den är sin egen belöning. Han får också vara med om fantastiska äventyr – och upptäcker till slut att borta är bra men att hemma är bäst.
Om detta kan man ju tycka vad man vill, men faktum kvarstår: Selma Lagerlöfs saga är en världskändis. Under årens lopp har många av mina sfi-elever berättat att de långt innan de satte sina fötter på svensk mark kände till berättelsen om pojken som flög iväg på en stor fågel.
Varför inte dra nytta av detta?
Jag har transponerat Lagerlöfs klassiker till ett läromedel i läs- och skrivinlärning för till exempel dem som inom ramen för sfi-undervisningen ska latiniseras.
Det rika bildmaterialet ger underlag för språkutvecklande samtal och diskussioner. Via ett avsnitt om ordklasser kan man bland annat träna på frågeord. Ett bildalfabet, ett korsord och en faktaruta om Selma Lagerlöf är andra exempel på innehållet i detta arbetsmaterial där svensk geografi – och hemlängtan och vänskap – spelar en framträdande roll.
Berättelsen om Nils presenteras i en minimalistisk version och en lite längre. Beroende på de studerandes förkunskaper väljer man vilken text man vill fokusera på.
Ett stycke svensk historia alltså, en introduktion till Sveriges geografi och en spännande berättelse kombineras här med diverse arbetsuppgifter av lite olika svårighetsgrad.
Varför det sistnämnda?
Jo, jag vill hantera det kontinuerliga intaget i sfi-klasser utan att ge avkall på möjligheten att de studerande ”trots allt” jobbar med ett och samma material, eftersom en god gruppgemenskap genererar trivsel och trygghet, något som i sin tur är en viktig komponent i en optimal lärmiljö.
Annons