Föreläsningar, föredrag och författarsamtal

Utan läslust stannar Sverige! Och vuxna som av olika orsaker befinner sig alldeles i början av sin läsutveckling behöver mycket stöd och uppmuntran.

Om det här talar jag för sfi-elever och lärare och fackförbundsfolk och för alldeles vanliga människor, och emellanåt händer det att beslutsfattare och politiker vill höra hur det går till ute i verkligheten. Då talar jag för dem också!

Mina författarframträdanden i skolor och på bibliotek syftar till att presentera böcker som är möjliga för alla att ta till sig, till och med för dem som ännu knappt har knäckt läskoden.

Jag pratar om kopplingen mellan ord och bild.
Jag pratar om förförståelsens nödvändighet.
Jag pratar om nyttan med att kunna läsa.
Jag pratar om vad som kännetecknar lättlästa texter.

Och så pratar jag med åhörarna. Jag vill ju utmana och sporra dem till att ta nya och längre steg på läskunnighetens väg.

Ibland lägger jag också ihop mina 30 års erfarenhet som sfi-lärare med min mans 30 års erfarenhet som journalist/copywriter – och bjuder på en föreläsning där han och jag vidgar ovanstående programpunkter till att också omfatta konkreta skrivartips.

Förr eller senare blir ju den som bor i Sverige tvungen att skriva något också.

Boka mig!

(Så här lät det när jag talade för Byggnads, i samband med att jag mottog deras kulturstipendium 2016:)

Annons