Gå till biblioteket

9789177231684.jpg

Att skaffa sig ett lånekort på närmsta bibliotek, läsa låneböcker och gå på språkcafé, det är tre saker som man på sin fritid kan göra för att förkovra sig.

I Gå till biblioteket får läsaren följa med Jamal på biblioteket. Hans största intresse är bilar. Han ber om hjälp att hitta en bra bok om bilar och blir glatt överraskad när han förstår att det är gratis att låna böcker där.

Bokens bildordlistor har teman som: bibliotek, café, fordon, ID-kort och möbler.

En helt ny serie lättlästa fotoböcker

Gå till biblioteket ingår i en helt ny serie lättlästa fotoböcker. Mina böcker är extremt lätta och används ofta inom svenskundervisningen, framför allt av personer som precis kommit i kontakt med svenska språket. Både begripligheten och användbarheten är viktiga aspekter i böckerna. Med fotografier kan begripligheten öka ytterligare, och böckerna kan vara lättare att förstå genom att bilderna är tydligare.

Köp den här – som bok eller som bok och ljudbok.

Vad säger BTJ?

Den här boken bjuder på en kombination av bildordbok och berättelse. På vänstersidorna finns själva berättelsen med en stor, färgglad bild som illustrerar en vardagssituation på biblioteket, t.ex. att få ett lånekort, vad är ett personnummer, vilka böcker finns att låna, hur fungerar utlåningsautomaten eller att gå på språkcafé. Texten är kortfattad (3–5 meningar per sida) men förmedlar ändå en liten historia.

På motsvarande högersida finns sex bilder med viktiga ord som t.ex. sedlar, mynt, film, cd, namnteckning, bulle, kaffe, hylla, bok, bibliotekarie etc. Boken går därmed att använda på egen hand även för den som inte kommit så långt med svenskan. Materialet riktar sig till nyanlända eller andra som vill lära sig svenska och kan användas redan mot slutet av nivå A1.

Mia Mårtensson

Annons