”Gå till vårdcentralen”

Gå till vårdcentralen är den åttonde boken i serien ”Gå till”. Liksom de tidigare böckerna innehåller varje uppslag en enkel och informativ text, en tydlig illustration samt en bildordlista.

Boken tar upp glosor som ”ont”, ”hostar”, ”recept” och ”vila”. Längst bak finns en faktatext om halsfluss.