”Gå till vårdcentralen”

Gå till vårdcentralen är den åttonde boken i serien ”Gå till”. Liksom de tidigare böckerna innehåller varje uppslag en enkel och informativ text, en tydlig illustration samt en bildordlista.

Boken tar upp glosor som ”ont”, ”hostar”, ”recept” och ”vila”. Längst bak finns en faktatext om halsfluss.

Köp den här!

Vad säger BTJ?

Tim går till vårdcentralen med halsont. Han träffar en läkare och han får ta prover innan de konstaterar att han fått halsfluss och behöver antibiotika. På vänstersidan finns själva händelseförloppet beskrivet med lättläst text och stor fotografisk bild av fotografen Malin Eriksson. På högersidan finns sex små foton med detaljer och ordförklaringar.

De fotografiska bilderna visar med stor tydlighet både vad som utspelas och orden som förklaras är väl valda. Språket är mycket enkelt med korta meningar och stor del dialog. I det avslutande avsnittet ”Fakta om halsfluss” är språket svårare. Det hela avslutas med fyra frågor till författaren. Gå till vårdcentralen är en utmärkt bok som lyckas förena en enkel berättelse med intresse för språk och svenskt vardagsliv

Helene Ehriander

 

Annons