På video

Caroline Olsson på sfi i Halmstad berättar hur hon använder mina lättlästa böcker i undervisningen – särskilt Fixa hemma:


Om boken Gå till sfi:


Om boken Flytta ihop:


Om min syn på sfi och alfabetisering:


Mitt föredrag inför Byggnads i samband med utdelningen av Byggnads kulturstipendier 2016:


Camilla Forsberg, doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet, talar om skrivinlärning vid min boklansering  2016:


Författaren själv vid lanseringen av mina första lättlästa böcker 2016