Tripp, trapp, Trump

hand-262104_1280.jpg

UNESCO definierar en analfabet som en person som är över 15 år och som inte kan läsa eller skriva en text av betydelse för det vardagliga livet.

Baslitterat är den som kan läsa och skriva en text med känt innehåll.

Funktionellt litterat då? Vad klarar en sån?  Jo, hen är kapabel att genom läsning tillägna sig nya kunskaper, studera helt enkelt. Det finns dock uppgifter om att en tredjedel av USA:s befolkning inte klarar av att läsa en tidningstext. Då sorterar de alltså inte under rubriken Funktionellt litterata.

Trump har mycket att göra.