Hiss eller diss?

Annons för Berättarkraft

Jag medverkar vid litteratur- och berättarfestivalen Berättarkraft i Olofström onsdag den 4 mars.

För ett par månader sedan var vi en handfull sfi-lärare som, via Umeå universitet, blev intervjuade kring våra erfarenheter av att undervisa vuxna med ingen eller kort skolbakgrund.

Nu är rapporten klar.

Resultatdiskussionen ger vid handen att det är viktigt att börja i det muntliga, att utgå från här och nu, samt att repetera mycket. Vidare framhålls att läraren inte får ha bråttom och att gruppgemenskapen och ett vuxet tilltal är viktiga komponenter. Då det gäller läsinlärningen tycks en kombination av helordsmetod och ljudning vara den mest framgångsrika, och max åtta elever per klass upplevs som idealt.

Aj!
Där bet sig skolverkligheten i svansen.

Nära nog det dubbla elevantalet är vad majoriteten av respondenterna dagligdags har att hantera.

Och då tänker jag lite medelålders negativt sådär, att alla inblandade rimligen förlorar på gungorna det som dras in på karusellerna. Jag menar: hur mycket snabbare progression skulle de studerande ha om de dagligen fick den stöttning de behöver?

Diss för kortsiktiga besparingar, alltså.

Hiss däremot för att lättläst är en av programpunkterna på litteratur- och berättarfestivalen Berättarkraft i Olofström den här veckan. Jag är en av talarna, och bland de andra märks bland andra debattören Göran Greider, Dawit Isaaks dotter Betlehem Isaak och romanförfattaren Maria Maunsbach.

Läs mer i Blekinge läns tidning.

Utöver min medverkan på Berättarkraft lurar jag på att köpa en kolonistuga – men det är en annan historia: en röd med vita knutar.

Annons