Gå till skogen

Fråga: Varför ville du skriva en bok om att gå till skogen?

Svar: Jag längtar alltid stenarna där barn jag lekt — och de ligger i skogen i Östanå.
Så här låter tystnaden där:

Annons