På tal om tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd medför att motivationen att lära sig svenska minskar?
Check.

Integrationens själva grundbult skruvas därmed ur?
Check.

Klyftorna i det svenska samhället ökar då?
Check.

Och den sammanlagda oron i världen växer?
Check.

Är det Homer Simpson som ligger bakom förslaget?