Av tusentals språk har bara 106 blivit litteratur

bild

”Språkets överväldigande muntlighet understryks av det faktum att av alla de tusentals språk – möjligen tiotusentals  – som talats under den mänskliga historiens gång har bara omkring 106 någonsin funnits i skriftlig form i en utsträckning som varit tillräcklig för att åstadkomma en en litteratur och de flesta har över huvud taget aldrig funnits i skrift. Av de cirka 3 000 talade språk som finns i dag har bara 78 en litteratur .”

Munro E. Edmonsson, 1971