Think pink

bild

Tänk om man kunde låna en rosa kasse med böcker … På ett språk som man förstår …

Det kan man!

I Uppsala.

Om man läser lite på svenska eller arabiska eller somaliska eller dari, och det är det ju många som gör. Och tänk att Biobesöket, som jag har hittat på, ingår i det bokpaketet.

Min första egna bioupplevelse? Törnrosa! ”Men du pratade hela tiden, så vi fick bära ut dig”, brukar mamma säga.

Min största bioupplevelse? Berättelsen om Pi. Varenda gång!

Otillräckligt

711px-crownofthornsbedfordmuseum

”Språket var en törnekrona, inte ett hjärtslag.”

Så beskriver Kallifatides hur det känns försöka uttrycka sig på ett språk som man inte behärskar, ett som man inte har erövrat varken till ordförråd eller syntax.

Man kan inte vara sig själv på ett haltande språk, inte smyga, springa, hoppa, klättra, dansa, flanera, strosa, släntra på det. Bara gå.

Av tusentals språk har bara 106 blivit litteratur

bild

”Språkets överväldigande muntlighet understryks av det faktum att av alla de tusentals språk – möjligen tiotusentals  – som talats under den mänskliga historiens gång har bara omkring 106 någonsin funnits i skriftlig form i en utsträckning som varit tillräcklig för att åstadkomma en en litteratur och de flesta har över huvud taget aldrig funnits i skrift. Av de cirka 3 000 talade språk som finns i dag har bara 78 en litteratur .”

Munro E. Edmonsson, 1971