”Tro, hopp & sfi”

trohopposfi-634x1024.jpg

Tro, hopp & sfi är en didaktisk dagbok för alfabet­iseringslärare – och en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan.

Bokens syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och till­försikt.

”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana. Klassen består dessutom regelmässigt av kursdeltagare från flera olika länder, som därmed också saknar ett gemensamt språk. Därtill är det kontinuerligt intag, elevkonstell­ationen förändras så gott som varje månad. […] Kursdel­tagarnas familje­situation kan vara kaotisk.

På en termin lär de sig ändå att läsa och skriva och samlar på sig ett svenskt basordförråd, tillräckligt för att presentera sig själva på svenska och fylla i sina personuppgifter på en enkel blankett.

Ibland tänker jag att andra skolformer skulle kunna ha något att lära av sfi!

 

Brev från en lycklig läsare

”Den absolut vackraste skildringen jag någonsin läst av språkinlärning och föräldraskap”, skriver en av mina läsare om boken. Läs hela hennes brev här!

 

Vad säger BTJ?

Alfabetisering är i Sverige ett relativt outforskat område, samtidigt som det kommer fler och fler funktionella analfabeter till vårt genomlitterata land. Alla bidrag på området är välkomna och här får alfabetiseringsläraren tips och råd att ta till både i och utanför klassrummet. Dessa kortfattade och utmärkta råd är samlade i alfabetisk ordning. Ett avsnitt handlar om viktiga saker att tänka på vid lektionsupplägg, andra avsnitt handlar om kartläggning av en studerandes syn på sin läs- och skrivkunnighet, olika faktorer som påverkar andraspråksinlärning samt multimodalitet i undervisningen. Kort referenslista ges.

Agneta Wirberg

På min Youtubekanal ”Fröken sfi” kan de se när jag läser högt ur några avsnitt av boken:

Annons